Ventilasjon

 • Hvor kan jeg finne PIN-koden for min Calima-vifte?

  PIN- koden finner du på det ene beinet på motordelen. Se bilde

  Bild som visar var pinkod sitter.JPG

 • Appen får ikke kontakt med min Pax Calima

  Kontrollere så at du har Bluetooth aktivert på telefonen og at du gitt appen tillatelse å bruke Bluetooth. Dette gjørs under innstillinger på telefonen og scroll ned til appen gå inn å gi tilatelse til Bluetooth. 

  Calima App Access.JPG

 • Kondens drypper fra min takmonterte vifte. Hva kan det skyldes?

  Alle avtrekkskanaler må være godt isolert. Varm og fuktig luft fra avtrekksviften passerer f.eks. i et kaldt spirorør, så dannes kondens, isolerer rørene.
 • Hvor skal viften monteres for å utnytte best mulig?

  I rom hvor luften er forurenset på noen måte, f.eks. bad, vaskerom, toalett, garasje, hobbyrom
 • Hvor kan en Pax-vifte monteres?

  Pax avtrekksvifter er godkjent for installasjon innenfor sone 1, IP44. Monter så høyt som mulig.
 • Når er det nødvendig med en kontinuerlig luftutveksling?

  I områder der du normalt bor, bør luften skiftes annenhver time. Det mår både du og boligen bra av!
 • I hvilke situasjoner skal jeg velge en vifte med en kaldrasspjeld?

  Ved montering i egen separat kanal som ikke har et naturlig trekk, for eksempel en yttervegg. Brukes hovedsakelig som punktforsterking for ventilasjon hvis huset ditt har et annet eksisterende system for grunnleggende ventilasjon, f.eks mekanisk avtrekksventilasjon. MERK! En kaldrasspjeld er direkte skadelig hvis viften er montert i en ventilasjonskanal med naturlig trekk (for eksempel i taket).
 • Hvordan ventilerer jeg loft eller kjeller?

  Det er ingen generelle svar her, disse plassene krever individuelle tiltak, kontakt en autorisert ventilasjonsrådgiver
 • Kan jeg som ikke er utdannet elektriker montere og installere en Pax-vifte selv?

  Du kan gjøre mye selv, men rådfør deg med en fagperson om plassering og kanalarbeid. Les installasjonsinstruksjonene nøye! MERK! All permanent elektrisk installasjon må utføres av en godkjent elektriker.
 • I hvilke rom og hvor skal jeg plassere tilluftsventiler?

  Tilluftsventiler plasseres best i rom der vi bruker mye tid, som stuer, soverom, osv. Plasseres høyt på veggen.