Kanalvifter

Ved hjelp av kanalvifter, kan du på et smidig sett øke strømmen av fraluft i våtrom, og dermed forbedre inneklimaet ditt.